Dutch Community

powered by Holland at Home

Top 5 Dutch Christmas Carols

Want to give your Christmas an authentic Dutch flavour this year? Then why not enjoy a typical Dutch Christmas breakfast or a traditional Dutch Christmas dinner, accompanied by some of the most popular Dutch Christmas Carols? If you grew up in the Netherlands, then you’ll no doubt remember the first few lines of some of the best-loved Dutch Christmas Carols. But those wishing to refresh their memory, as well as all those with a natural curiosity for language, will find the lyrics to the top five Dutch Christmas Carols below.

Dutch Christmas Carols

1. Stille Nacht (Silent Night)

Stille nacht, heilige nacht,
Alles slaapt, sluimer zacht.
Eenzaam waakt het hoogheilige paar,
Lieflijk Kindje met goud in het haar,
Sluimert in hemelse rust
Sluimert in hemelse rust.

Stille nacht, heilige nacht
Zoon van God, liefde lacht
Vriend’lijk om Uwe God’lijke mond,
Nu ons slaat de reddende stond,
Jezus van Uwe geboort’,
Jezus van Uwe geboort’.

Stille nacht, heilige nacht,
Herders zien ‘t eerst Uw pracht;
Door der eng’len alleluja
Galmt het luide van verre en na:
Jezus de redder ligt daar,
Jezus de redder ligt daar.

2. O Denneboom (O Christmas Tree)

O denneboom, O denneboom,
Wat zijn uw takken wonderschoon
Ik heb u laatst in ‘t bos zien staan,
Toen zaten er geen kaarsjes aan.
O denneboom, O denneboom,
Wat zijn uw takken wonderschoon

O denneboom, O denneboom,
hoe lief zijn mij uw blaad’ren
Het groeit in barre wintertijd
als sneeuw op aarde licht verspreidt.
O denneboom, O denneboom,
hoe lief zijn mij uw blaad’ren

O denneboom, O denneboom,
ik houd u trouw in waarde.
Gij hebt zo vaak in kerstmistijd
door zoveel schoons mijn hart verblijd.
O denneboom, O denneboom,
ik houd u trouw in waarde.

O denneboom, O denneboom,
wat wil uw kleed mij leren.
Gij bloeit en groeit ten alle tijd
en voorspelt ons standvastigheid.
O denneboom, O denneboom,
wat wil uw kleed mij leren.

3. Er is een kindeke geboren (A child is born)

Er is een kindeke geboren
Er is een kindeke geboren op aard
Er is een kindeke geboren op aard
‘t Kwam op de aarde voor ons allemaal
‘t Kwam op de aarde voor ons allemaal

Er is een kindeke geboren in ‘t strooi
Er is een kindeke geboren in ‘t strooi
‘t Lag in een kribje gedekt met wat hooi
‘t Lag in een kribje gedekt met wat hooi

‘t Kwam op de aarde voor ons allegaar
‘t Kwam op de aarde voor ons allegaar
‘t Wenst ons een zalig nieuwjaar
‘t Wenst ons een zalig nieuwjaar

4. Kling klokje kling (Ring, little bell, ring!)

Kling klokje kling
Kling, klokje klingelingeling
kling, klokje kling
Kerstmis is gekomen
kaarsjes aan de bomen
kaarsje hier en overal
die ik strakjes branden zal
kling, klokje klingelingeling
kling, klokje kling!

5. De herdertjes lagen bij nachte (The shepherds watched their flocks by night)

De herdertjes lagen bij nachte
Zij lagen bij nacht in het veld
Zij hielden vol trouwe de wachte
Zij hadden hun schaapjes geteld
Daar hoorden zij ‘d engelen zingen
Hun liederen vloeiend en klaar
De herders naar Bethlehem gingen
‘t Liep tegen het nieuwe jaar

Toen zij er te Bethlehem kwamen
Daar schoten drie stralen dooreen
Een straal van omhoog zij vernamen
Een straal uit het kribje benee
Daar vlamd’ er een straal uit hun ogen
En viel op het Kindeke teer
Zij stonden tot schreiens bewogen
En knielden bij Jesus neer

Maria die bloosde van weelde
Van ootmoed en lieflijke vreugd
De goede Sint Jozef hij streelde
Het Kindje der mensen geneugt
De herders bevalen te weiden
Hun schaapkens aan d’engelenschaar
Wij kunnen van ‘t kribje niet scheiden
Wij wachten het nieuwe jaar

Prefer to read this article in Dutch? Then visit our sister blog, Heimwee.info, specifically intended for Dutch emigrants.

One comment on “Top 5 Dutch Christmas Carols

  1. Piet Hein
    17/12/2017

    Lovely to find your site . . . a hidden jewel to one missing true “home”.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: